post

Rap op Stap Hamme opende op vrijdagavond 16 september een tweede kantoor in ’t Verhoog in Hamme in aanwezigheid van onder meer gedeputeerde Eddy Couckuyt. Met dit nieuwe project wil het OCMW van Hamme de drempel naar hulpverlening verkleinen door het creëren van een ontmoetingscentrum met een gevarieerd aanbod aan activiteiten zoals voedselhulp, vorming, opvoedingsondersteuning en een Rap op Stapkantoor.

Mensen die vragen hebben rond het thema ‘vakantie’ zullen bijgevolg terecht kunnen op 2 locaties: de sociale dienst van het OCMW én ’t Verhoog. Hierdoor hoopt men nog meer mensen kunnen bereiken.

Praktisch:

Kantoor Sociale dienst: Hospitaalstraat 26, 9220 Hamme.
Openingsuren: elke voormiddag van maandag tot en met vrijdag: 09u tot 12u. In de namiddag wordt er met afspraak gewerkt.

Kantoor ’t Verhoog: Hoogstraat 20, 9220 Hamme

Share