post

De provincie Oost-Vlaanderen wil dat mensen met een beperkt budget toch de kans krijgen om uitstapjes te doen of op vakantie te gaan. Vrijetijdsbesteding is immers een basisrecht én haalt mensen en gezinnen uit hun sociaal isolement. Iedereen heeft het recht om er even tussen uit te gaan, om even los te komen van de dagelijkse sleur.

Daarom wil ze subsidies verlenen aan wie een ‘Rap op Stap’-kantoor opstart of verder uitwerkt in Oost-Vlaanderen. De provincie werkt voor dit initiatief samen met Rap op Stap Vlaanderen (Steunpunt Vakantieparticipatie) en Toerisme Oost-Vlaanderen.   Een Rap op Stapkantoor werkt zoals een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor personen met een beperkt budget. Een Rap op Stapkantoor beschikt over een uitgebreide ‘reisbrochure’, waarin zowel toeristische uitstappen als sport en cultuur zijn opgenomen, alles met ruime kortingen. Er wordt gewerkt aan het wegwerken van drempels die kwetsbare groepen verhinderen om op daguitstap of vakantie te gaan. Men hoeft als gebruiker geen lid te zijn of een afspraak te maken. Men kan gewoon naar binnen stappen.   Alle maatschappelijke en sociale voorzieningen (OCMW, voorzieningen, lokale dienstencentra, samenlevingsopbouw, organisaties en verenigingen van kansarmen, verenigingen uit de armoede- en diversiteitsector, …) kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen   Wens je graag meer informatie over deze subsidie voor Rap op stapkantoren neem dan zeker eens een kijkje op www.oost-vlaanderen.be/rapopstap. Het reglement en het aanvraagformulier kan je daar terugvinden.

 

Contact:

David Talloen – Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – Dienst Maatschappelijke Participatie |Tel: 09 267 71 46 – e-mail: david.talloen@oost-vlaanderen.be

Gudrun Willems – Toerisme Vlaanderen – Steunpunt Vakantieparticipatie |Tel: 02 504 03 91 – e-mail: gudrun.willems@toerismevlaanderen.be

Share