Rap op Stap Gent

Uitgebaat door vzw Kompas

Adres: Sint-Kruis-winkeldorp 73, 9042 Sint-Kruis-Winkel

Telefoon: 0492 22 95 05

Openingsuren: elke dinsdagvoormiddag van 10u00-12u00. Ook permanent telefonisch te bereiken via e-mail.

E-mail: jo.smissaert@vzwkompas.be  en anne.demey@vzwkompas.be