Groep mensen die onder bomen door wandelen

Op Congé

Binnen Wijkcentrum De Kring in Eeklo en De Zuidpoort in Gent, twee verenigingen waar armen het woord nemen, ondervinden volwassenen in armoede veel drempels naar een vakantieaanbod op maat. Ook Pirlewiet vzw, die zo’n vakanties op maat organiseert voor kinderen, volwassenen en gezinnen die geen toegang hebben tot vakantie, is zich van dit probleem bewust.

De drie organisaties besluiten de handen in elkaar te slaan om hier een antwoord op te vinden. Ze krijgen een subsidie in het kader van het Impulsprogramma ‘Iedereen Verdient Vakantie’ toegekend en het project “Leren om te reizen, reizen om te leren”, later herdoopt tot “Op Congé”, ziet het levenslicht. De inzet van Op Congé? Vakantiegangers maximaal betrekken bij de vakantieorganisatie, en samen oplossingen zoeken voor (individuele) drempels.

Na een jaar hard werken en hard plezier maken, experimenteren en veel leren, stelt de projectmedewerker Ruth Deprez – of moeten we tante Rudy zeggen? - met enige trots een eerste versie van het draaiboek voor. Dit draaiboek - een work in progress – wil graag uitgroeien tot een handvat voor al wie participatief groepsvakanties wil vormgeven. 

We kijken samen met Ruth terug op het afgelopen jaar en ontfutselen haar nog enkele tips, voordat ze zelf nieuwe professionele horizonten opzoekt.

Kun je even beknopt uitleggen waarover Op Congé gaat? 

Op Congé gaat participatief op vakantie met mensen in armoede. Vakantiecoaches en koks zijn vrijwilligers die de vakantie mee ondersteunen. We komen enkele keren voor de vakantie samen op Café Congé’s. Hier werken de deelnemers en vakantiecoaches aan kennismaking, groepsdynamiek en organiseren we samen de activiteiten van de vakantie. Leefregels worden samen opgesteld, een transportplan en slaapkamerverdeling worden afgetoetst… Tijdens de vakantie zijn de deelnemers vrij om mee te doen met de georganiseerde activiteiten of hun eigen ding te doen. Taken worden onder zowel vrijwilligers als deelnemers verdeeld. Het is dus leren over jezelf en vanuit de groep door samen een vakantie te organiseren én beleven. 

Tijdens het voortraject – de Café Congé’s - stelden de deelnemers zelf het programma samen. Welke activiteit was steevast een winner?

Karaoke! Dat stond elke vakantie op het programma. 😁 Ook minigolf, bowlen, wandelen in de natuur en een marktbezoek waren populair.

Op Congé wil mensen met een kwetsbare achtergrond een fijne vakantie-ervaring geven én de kansen creëren vakantievaardigheden op te doen. De vakantiecoaches spelen hierbij een belangrijke rol. Ze ondersteunen de deelnemers in de voorbereiding van de activiteiten en in de uitvoering ervan tijdens de vakantie. Welke eigenschap moet een vakantiecoach zeker hebben?

Een open en oordeelloze houding. Iedereen heeft een eigen rugzak, bril om door te kijken, verschillende waarden. Op een groepsvakantie botsen die uiteenlopende rugzakken, brillen en waarden wel eens. Die open, oordeelloze houding helpt dan om conflicten te ontzenuwen. Ook helpt die houding om om te gaan met allerlei mogelijke verrassingen op zo’n groepsvakantie. Verwondering en plezier verzekerd!

Als je terugkijkt op het afgelopen jaar, is er zo’n moment van verwondering dat je nooit zult vergeten? 
Tijdens een van de zomervakanties organiseerden een deelnemer en een vrijwilliger samen een dropping. Ik was het eerste controlepunt, in het midden van een donker bos. Ik ontmoette toen een ree en vertelde hierover later aan de groep. De laatste avond besloten we met enkele deelnemers terug te keren naar het bos en ons in stilte te zetten, te luisteren naar de bosgeluiden en af en toe de hoofdlamp aan te steken voor een mogelijke ontmoeting. De ontmoeting met een ree toen was een magisch moment en voor de meeste aanwezigen uniek. We waren muisstil en excited tegelijkertijd. (Een van die deelnemers stierf ondertussen en ik ben zo dankbaar dat we samen dat moment mochten delen).

Als afsluiter, heb je nog een gouden tip voor wie een groepsvakantie wil organiseren? 
Doe het participatief. Hoe meer je samen met de groep beslist en de deelnemers vrijheid geeft, hoe meer de groep vanzelf functioneert. En dus ook hoe minder begeleiding er nodig is voor de organisatie. Dat geeft tijd om als begeleider in te zetten op persoonlijke vakantiedrempels en diepgaander te kunnen connecteren met deelnemers. 

Bedank voor je inspiratie en engagement Ruth!

Nieuwsgierig naar het draaiboek? Klik op de knop hieronder!