Drempels wegwerken

Kansen creëren en kansen geven, leidt niet automatisch tot kansen effectief aangrijpen en dus een verhoogde deelname. Participatie bevorderen is een moeilijke evenwichtsoefening, dit leerden we al snel van alle sociale organisaties die zich engageerden. Kortingen alleen zijn niet voldoende, want de financiële drempel is niet de enige die overwonnen moet worden. Er is ook nood aan extra vaardigheden, een zekere mate van verbondenheid en voldoende uitdaging. Het netwerk Iedereen Verdient Vakantie onderneemt op alle domeinen acties.

Vaardigheden

Heb ik de vaardigheden om deze trip te organiseren? Weet ik hoe ik daar moet geraken? Voor sommige mensen is het de eerste keer dat ze de bus nemen, koffers maken en afspraken bevestigen. Veel vanzelfsprekende taken voor sommige mensen kunnen voor anderen een heuse opdracht vormen. Acties ondersteunen de ontwikkeling van vakantievaardigheden.

Verbondenheid

Herken ik mij in dit aanbod? Is dit iets voor mij, voor ons? Wekt het interesse en nieuwsgierigheid op? Niet willen deelnemen is een keuze. Niet kunnen deelnemen is uitsluiting. Acties zijn gericht naar mensen met een vakantiewens, gehinderd door drempels, maar met een verlangen.

Uitdaging

Mensen participeren als de uitdaging in balans is. Wanneer deze te groot is, zien mensen zichzelf niet aan een trip beginnen. Onoverkomelijk, te moeilijk, te lastig… Wanneer de uitdaging te klein is, verliest ze elke aantrekking en is ze de inspanning niet waard om voor buiten te komen. Het netwerk Iedereen Verdient Vakantie onderneemt acties om het aanbod zo concreet, duidelijk en aantrekkelijk mogelijk te communiceren.

De sleutel voor het verhogen van de participatiegraad van Vlamingen aan toerisme ligt in het in balans brengen van die vaardigheden, verbondenheid en uitdaging. Dat is vaak complex. Als een overnachting betaalbaar wordt gemaakt, maar de uitdaging om het openbaar vervoer te nemen veel te groot is, dan zal participatie uitblijven. Ook wanneer alle vaardigheden aanwezig zijn, de verbondenheid met het thema er is en het verlangen naar vakantie brandt, zal er geen deelname zijn als de financiële uitdaging onoverkomelijk is. Het is altijd zoeken naar een evenwicht waarbij zowel bewuste als onbewuste factoren meespelen.

driehoek met in het midden het woord participatie, op ene hoek het woord vaardigheden, andere hoek verbondenheid en derde hoek uitdaging