Participatie als doel, middel en uitgangspunt

Alle partners in het netwerk onderschrijven dat deelname aan vrije tijd en toerisme een mensenrecht is. Het is een gezamenlijk doel geworden om de participatie aan toerisme te verhogen. De vakantieketen wordt daarbij onderzocht volgens het principe van de 7B’s. Is het aanbod: betaalbaar, bekendheid, bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar, bruikbaar en betrouwbaar?

Participatie aan toerisme wordt ook beschouwd als een middel voor een mooiere samenleving. Een ruimere blik, meer diversiteit, leuke gezamenlijke herinneringen en meer veerkrachtige gezinnen. De vele positieve effecten worden voortdurende bevestigd en versterkt door getuigenissen van deelnemers en partners.

Participatie is ook een uitgangspunt voor het netwerk. Niet voor de mensen, maar samen met alle partners. Alle kennis en ervaring wordt bij elkaar gebracht voor een beter beleid.