Samenwerking gaat verder dan win-winlogica

Hoe krijg je al die partners op één lijn? En hoe zorg je ervoor dat een netwerk oplossingsgericht en ambitieus blijft? Samenwerken is enorm boeiend en verrijkend, maar eenvoudig is het niet. Als veel verschillende perspectieven van mensen en organisaties samenkomen, dan dreigt één logica het vaak over te nemen en gaan de verschillen verloren of barst de samenwerking in onenigheid uit elkaar.

Het netwerk Iedereen Verdient Vakantie is erin geslaagd om samen met de partners een nieuw verhaal te schrijven en een gezamenlijke ambitie te formuleren. Er is ruimte voor ieders expertise, ideeën en logica. Het klassieke denken in win-win-relaties werd losgelaten. De krachten werden gebundeld zonder dat er altijd een direct voordeel voor de partners aan verbonden is.

Iedereen Verdient Vakantie van Toerisme Vlaanderen neemt een centrale plek in dit netwerk. Dit team coördineert de inspanningen van alle individuele partners, bewaart het overzicht en vuurt de energie aan. Communicatie gaat zo breed mogelijk over de inspanningen van alle partners en resultaten die daardoor gerealiseerd kunnen worden.

De lijm in dit netwerk is de aandacht voor waarderend handelen. Waarderen van wat partners doen, laten zien wie ze zijn en niemand forceren tot samenwerken. Deelname in dit netwerk is vrijwillig. Het gaat over goed luisteren en zo helpend mogelijk zijn, verbindingen te blijven zoeken en blijvend te kijken naar wat er nodig is.

Het netwerk is heel los. En toch ook niet. Er zijn weinig verplichtingen maar er is wel een strenge focus op het einddoel: het recht op vakantie voor zoveel mogelijk mensen waarmaken. Focus op alle activiteiten die daartoe bijdragen.