Wie heeft recht op korting?

Wil je weten of je recht hebt op de korting van Iedereen Verdient Vakantie?
Doe de test of bekijk de criteria op deze pagina.

Algemene criteria

Woon je in Vlaanderen of Brussel en heb je één van de volgende puntjes? Dan heb je recht op de kortingstarieven van Iedereen Verdient Vakantie.

o    Verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
o    Laag inkomen op basis van de armoededrempel (zie verder)
o    In schuldbemiddeling
o    Kansentarief met de UiTPAS

Armoededrempel

Hieronder vind je een overzicht van de armoedenorm die we gebruiken. Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle inkomsten (loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur,…) per jaar of maand. Je kan dat vinden op het meest recente aanslagbiljet personenbelasting. Daar neem je het gezamenlijk belastbaar inkomen en dat deel je door 12 (maanden). Je kan het getal vinden in de kolommen net boven 'berekening van de aanslag'. 

Vervolgens kijk je naar het attest van gezinssamenstelling. Een huishouden is één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband). 

Zit het gezin onder dit maandelijkse inkomen, dan hebben ze recht op korting. 

Huishouden bestaande uitInkomen
Alleenstaande€ 1450
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar€ 2175
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar +  1 kind€ 2610
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen€ 3045
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind€ 1885
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen€ 2320


Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je € 725 erbij tellen. 
Per extra kind jonger dan 14 jaar mag je € 435 erbij tellen. 

Voorbeeld: voor een gezinshoofd waar nog een partner en twee kinderen onder 14 jaar bij inwonen, mag het maandelijks inkomen op het aanslagbiljet in personenbelasting niet hoger zijn dan € 3045.

Bron: Statbel (2023) 

Vakantiedrempel armoede

Onder vakantiedrempel armoede verstaan we elke vakantiedrempel die ontstaat uit de ernstige materiële en sociale deprivatie van een individu of een huishouden, zoals vastgelegd in de materiële en sociale deprivatie-indicator van Eurostat. De vakantiedrempel armoede is bereikt als een individu of huishouden geen week vakantie per jaar buitenshuis kan nemen wegens financiële redenen en in aanmerking komt voor minstens vier andere categorieën van de voormelde materiële en sociale deprivatie-indicator.